TS FRIGO

Wszystko,
wszędzie,
na czas

Firma została stworzona w 2011 r.

Przez zespół specjalistów, będących jednocześnie pasjonatami swojej pracy, aby dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu oraz umiejętnościom mogli oni wypracować oraz zapewnić najwyższe standardy w usługach logistycznych, spedycyjnych i transportowych.

Wieloletnie doświadczenie w branży TSL

Osób zarządzających firmą pozwala na zaoferowanie profesjonalnych usług dla klientów zarówno indywidualnych jak i biznesowych.

Doświadczenie naszego zespołu

Pozwala na dostosowanie naszych usług do najbardziej wymagających klientów, którzy cenią sobie profesjonalizm, elastyczność, zaangażowanie, a często i anonimowość.

Nasi pracownicy

To starannie dobrani doświadczeni spedytorzy, dla których każde zlecenie to wyzwanie, do każdego z nich podchodzą w sposób indywidualny z należytą starannością i profesjonalizmem.

TS FRIGO sp. z o.o.

Was created in 2011 by a team of specialists, who are also passionate about their work to make their knowledge, experience and skills let them they develop and ensure the highest standards in logistic, forwarding and transport services.

Many years of experience

In the TSL industry from ours emplyers let for offer professional services to clients individual and business.

Experience ours team

Allows you to customize ours services to the most demanding customers who appreciate professionalism, flexibility, commitment, and often and anonymity.

Ours employees

Are carefully selected experienced forwarders for each assignment is a challenge, to each of them approach individually with due diligence and professionalism.

Podczas transportu międzynarodowego naszym klientom gwarantujemy:

Ubezpieczenie na międzynarodowej trasie przewożonego ładunku


Przewóz specjalistycznym taborem dostosowanym do przewożonego towaru


Stały kontakt z dedykowanym spedytorem na bieżąco monitorującym przebieg transportu

WSPÓŁPRACUJEMY TYLKO Z FIRMAMI POSIADAJĄCYMI NOWOCZESNĄ, SPRAWDZONĄ I RÓŻNORODNĄ FLOTĘ POJAZDÓW

 

Terminowość dostaw gwarantują naszym klientom wyselekcjonowani partnerzy oraz ich niezawodni kierowcy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w transporcie międzynarodowym.

Transport międzynarodowy całopojazdowy

TS FRIGO sp. z o.o. współpracuje z firmami transportowymi, które posiadają swoją flotę samochodową przystosowaną do prawidłowego przewozu ładunków całopojazdowych:

Kontenerowych
(naczepy firanki, plandeki, platformy)

Chłodniczych (chłodnie, mroźnie, mrożonki// – 25 do +25 stopni // z wymianą palet

ADR
(ładunki niebezpieczne)

Ponadgabarytowych
(ładunki przekraczające standardowe wymiary)

During the transport of for our clients, we guarantee:

insurance on the route of the transported cargo,


specialized transport with rolling stock adapted to the goods being transported,


constant contact with a dedicated forwarder who monitors the course of transport on an ongoing basis

TS FRIGO is experience and professionalism.

 

We cooperate only with companies with a modern, proven and diverse fleet of vehicles. Timely extension offert for our clients, selected partners and their reliable tests, who experience experience in international transport.

International full truckload transport

TS FRIGO cooperates with transport companies that have their own car fleet to collect full truck loads:

container (curtainsider trailers, tarpaulins, platforms)

refrigerated (refrigerators, freezers, frozen goods // – 25 to +25 degrees // with pallet replacement)

ADR (guide loads)

Oversized
(loads exceeding standard dimensions)

We have only, proven and trusted carriers, we transport truck and partial loads (13.6 mb semi-trailers). We provide freight forwarding and transport services in European countries.

TS FRIGO

has an extensive clients throughout Europe that display on successful performance in international full truckload transport.

Spedycja Krajowa
i Międzynarodowa

TS FRIGO sp. z o.o.

Będąc długoletnim partnerem najlepszych firm spedycyjnych w całej Europie doskonale wie, że zlecenia i formy powierzanych przez klientów transportów są bardzo różne, dlatego za naszą główną zaletę uważamy pełne dostosowanie się do wymogów i potrzeb naszych klientów przy spedycji międzynarodowej

Współpracujemy z firmami, które posiadają nowoczesną i przystosowaną do przewozu wszelkiego rodzaju towarów flotę samochodową

w

Zawsze mamy stały kontakt z kierowcą, co pozwala na dokładne monitorowanie prawidłowego oraz terminowego przebiegu transportu

v

Zawsze jesteśmy w stałym kontakcie z klientem na bieżąco informując go o przebiegu realizacji zlecenia

Z

Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo przewożonego ładunku oraz terminową dostawę

Bezpieczeństwo powierzonych nam ładunków gwarantuje nasze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora w PZU S.A. o wartości 1 200 000 PLN na każde zdarzenie

Nasi spedytorzy mówią po angielsku, francusku, niemiecku i rosyjsku

TS FRIGO

Know very good transport all over Europe and knows very well that orders and forms of transports entrusted by customers are very diffrent orders and forms of transports entrusted by customers are very demandling, therefore

we consider the ever stage of to fully need to the requirements and needs of customers and keep a car for road transport, fleet cars

w

we always have constant contact with the driver, which allows for precise pages and timely transport

v

we are always in touch with the client, informing him about the progress of the order

Z

we especially care about the safety of the transported goods and timely delivery

security of cargo entrusted to us, insurance our forwarder liability insurance in PZU SA worth PLN 1,200,000 per each event

our forwarders speak English, French, German and Russian

Dla Przewoźnika

Poszukujemy:

Przewoźników krajowych oraz międzynarodowych, dysponujących ciągnikami siodłowymi wraz z naczepami o dowolnej zabudowie

Oferujemy:

  • Stałą i regularną współpracę
  • Prowadzenie kierowcy przez dedykowanego spedytora
  • Korzystne stawki przewozowe
  • Ciągłość zleceń niezależnie od sezonu
  • Termin płatności 45 dni
  • Współpracę z dynamicznie rozwijającą się firmą o ugruntowanej pozycji na rynku

Rekomendacje

TS FRIGO sp. z o. o.

Przez 9 lat pracy na rynku europejskim zbudowało zaufanie i renomę pośród najlepszych firm transportowo-logistycznych w całej europie, do naszych stałych klientów należą między innymi:

TS FRIGO

Over 9 years of work on the purchasing market to build trust and reputation among the best transport and logistics companies throughout Europe, to our regular customers, including:

Pozostańmy w kontakcie

*Pole wymagane

Stay in touch

*Field required

Nasz zespół:

Our team:

Dyrektor działu transportu i spedycji:

Director transport and shipping department

Adam Kwiatkowski

tel. +48 514 776 718
adam@tsfrigo.pl

Administracja i obieg dokumentów:

Administration document workflow:

Aleksandra Stadnik

tel. 503 062 265
zlecenia@tsfrigo.pl

Płatności i obsługa prawna:

Payments and legal services:

Monika Jędral

tel. +48 514 776 701
monika@tsfrigo.pl

Spedytorzy Międzynarodowi:

Shippers international:

Maciej Zieliński

tel. 510 934 550
office@tsfrigo.pl